Ενημέρωση

 

Ο όγκος των πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι τεράστιος και η ποιότητά τους ποικίλει. Για την διευκόλυνση όσων ενδιαφέρονται να αναζητήσουν έγκυρη ενημέρωση στο διαδίκτυο, παραθέτονται μερικές χρήσιμες διευθύνσεις.

 

- Πληροφορίες για διάφορα θέματα μαιευτικής και γυναικολογίας
http://www.rcog.org.uk/womens-health/patient-information
http://www.nice.org.uk/patientsandpublic/index.jsp?action=guidancesearch

 

- Πληροφορίες για παθήσεις του τραχήλου της μήτρας
http://www.ecca.info/gr
http://www.bsccp.org.uk/index.asp?PageID=29
http://www.ifcpc.org/Information_for_Women/index.asp
http://www.asccp.org/patient_edu.shtml
http://www.cancerscreening.nhs.uk/cervical/index.html

 

- Πληροφορίες για γυναικολογικούς καρκίνους και πρόληψη του καρκίνου του μαστού
http://www.acog.org/from_home/misc/protectanddetectsplash.cfm
http://www.cancerscreening.nhs.uk/breastscreen/index.html

 

- Πληροφορίες για την ακράτεια ούρων και τις παθήσεις του πυελικού εδάφους
http://www.iuga.org/patient-information

 

- Πληροφορίες για τον προγεννητικό έλεγχο