''Η σύγχρονη γυναίκα αναζητά έγκυρη ενημέρωση και υπεύθυνη ιατρική φροντίδα. Χάρη στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης έχει πρόσβαση σε απεριόριστο όγκο ιατρικών πληροφοριών και είναι σε θέση να κατανοήσει ιατρικά θέματα και να συμμετέχει στην λήψη αποφάσεων. Ο ρόλος του ιατρού είναι κομβικός και απαιτεί τέλεια επιστημονική κατάρτιση, μεγάλη κλινική εμπειρία και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα αυτή προσφέρει μια αρχική γνωριμία με τον Χειρουργό Γυναικολόγο – Μαιευτήρα Δρ. Μιχάλη Λιτό, καθώς και χρήσιμες πληροφορίες.''

 


Αποποίηση ευθύνης

O Μιχαήλ Λιτός καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο διαδικτυακό του τόπο (website) είναι ορθά και πλήρη. Ουδεμία ευθύνη φέρει για ενδεχόμενη παράλειψη ή λάθος και για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.


Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και ο Μιχαήλ Λιτός δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.


Ο Μιχαήλ Λιτός δεσμεύεται ότι τα στοιχεία των χρηστών που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό του τόπο παραμένουν απόρρητα και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους.


Τα πνευματικά δικαιώματα της συλλογής και επεξεργασίας των περιεχομένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλο συναφές πνευματικό δικαίωμα ανήκουν στον Λιτό Μιχαήλ. Απαγορεύεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η αναμετάδοση, η διανομή και η διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται στο διαδικτυακό τόπο, χωρίς τη συναίνεση του ιδίου. Ο Μιχαήλ Λιτός δεν είναι υπεύθυνος για την καταβολή αποζημιώσεων ή για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης των στοιχείων.

 

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.